Logo Skane Betong 7D

7 wymiarów prefabrykatów

Zasada 7D to nadrzędna idea, którą chcemy rozpowszechniać. Może ona być z łatwością przekazywana klientom, firmom partnerskim oraz podwyko-nawcom. Rezultatem jest doskonała optymalizacja i koordynacja współpracy, a także minimalizacja możliwych konfliktów. Przy wystąpieniu jakichkolwiek niezgodności pomiędzy poszczególnymi ogniwami procesu, nasza perfekcyjna dokumentacja stanowi ogromne uła-twienie przy znajdowaniu szybkich i skutecznych rozwiązań.

Wierzymy, że nasze podejście do tworzenia zespołu oraz wartości, które wyznajemy są kluczem do odpowie-dzialnej produkcji, wyjątkowej jakości i trwałości konstrukcji, rozwijania nowych technologii oraz owocnej współpracy.

Logo Skane Betong 7D

Szerokość / głębokość / wysokość

Pierwsze trzy wymiary odnoszą się do naszej dokładności i twardego stąpania po ziemi. Przywiązujemy wyjątkową uwagę do precyzji realizacji tak, aby były wykonane „co do milimetra” i pozwalały na szybki i dokładny montaż.

Logo Skane Betong 7D

Czas

Kontrola czasu, rozpoczyna się u nas już od pierwszej kalkulacji i towarzyszy nam na wszystkich etapach: projektowania, kontroli produkcji, transportu, a także montażu, odbioru i okresu gwarancji. Wysoko wyspecjalizowana kadra, zastosowanie najnowszych technologii i kontrola nad przebiegiem procesu produkcji pozwala zaoszczędzić czas na każdym etapie realizacji.

Logo Skane Betong 7D

Koszty

W naszych projektach prowadzimy bieżącą kontrolę kosztów, opartą na szczegółowej kalkulacji, co pozwala nam na błyskawiczną reakcję w sytuacji przekroczenia budżetu.

Logo Skane Betong 7D

Kontrola jakości

Kontrola jakości rozpoczyna się dla nas w momencie narysowania pierwszej linii. Wspólnie z klientem nasi architekci ustalają już na etapie projektowania listę punktów kontrolnych dotyczących jakości w obszarze dokumentacji, materiałów, jak i wykonywanych prac.

Logo Skane Betong 7D

Ekologia

Poza pracami związanymi z wdrożeniem niskoemisyjnego cementu,  ogromną wagę przywiązujemy do ograniczenia ilości zbędnej stali, betonu oraz wszelkich elementów procesu produkcji potencjalnie negatywnie wpływających na środowisko. Dbamy o także o optymalizację transportu w celu ograniczenia emisji spalin oraz odpowiedzialne pod kątem ekologicznym prowadzenie budów. Dbałość o otoczenie i naturę jest dla nas celem priorytetowym, dlatego też dołożyliśmy wszelkich starań, aby nasze działania nie miały negatywnego wpływu na środowisko.

Logo Skane Betong 7D

Trwałość

Wszystkie wymiary naszego podejścia do produkcji prefabrykatów pozwalają nam tworzyć najdoskonalsze technologicznie produkty o wyjątkowej trwałości.  Jest ona efektem synergii i konsekwencją nie tylko podjętych przez nas działań, ale także wartości, na których opiera się Skåne Betong .